Politička platforma – Solidarnost

Mi smo oni koji se bore za bolji svet svakodnevno – na našim radnim mestima, u našim komšilucima i našim zajednicama.

Hoćemo veće plate i bolje uslove rada, kvalitetnije zdravstvo, svima dostupno obrazovanje, zdravu i održivu životnu sredinu. Želimo da živimo u društvu u kojem će ljudi moći da ispune svoje pune potencijale, u društvu koje ne sakati i sputava razvoj već ga podstiče i omogućava ga svakoj osobi. Solidarno se udružujemo kako bismo izgradili svet zasnovan na vrednostima slobode i jednakosti.

Client name: Politička platforma – Solidarnost

Date: 2021.